Mini Aussie Doodles – 1/16/23

Females

  • Miss Piggy – White & Cream
  • SOLD – Black & White

Males

  • Freddy – White & Cream; smooth coat
  • Pedro – White & Cream; wavy coat

Mini Poodles – 1/23/23

Females

  • Pink – SOLD
  • Purple – SOLD

Males

  • Blue – Black & White
  • Green – Apricot & White